“ಒಣ ಭೂಮಿ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೃಷಿಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ”: ಕೊಪ್ಪಳ ರೈತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ”

4 Comments

Like9 Dislike