Gallery

ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುತ್ತುಗಳು

ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ,ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ , ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ

ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು

http://www.prajavani.net/news/article/2017/07/07/504304.html

Siddaramaiah

K.S. Eshwarappa

H.M Revanna

Vartur Prakash

H.Viswanath

H.Y Meti

M T B Nagaraj

M.K Somashekar

Bhairati Suresh

Bhairati Basavaraj

Vinod Patil

Neelamma Meti

Palini Swamy

Palini Swamy , Tamilnadu kurubar sangha president

N.K.Adhiyaman

N.K.Adhiyaman B.E, Youth Leadre Tamilnadu